چگونه برای پروژه توضیح مناسب بنویسم؟

در صورتی که پروژه ایجاد شده توسط کارفرما نتواند توجه پیمانکاران حرفه‌ای را جلب کند، بی شک پیشنهاد مناسبی هم دریافت نمی کنند پس لطفاً در هنگام ثبت و "ایجاد پروژه" به موارد زیر دقت کنید:

 انتخاب عنوان: یکی از خدمات ارائه شده که به موضوع انجام پروژه شما نزدیک‌تر است را در عنوان پروژه از بین گزینه های موجود انتخاب کنید. (مثلاً گزینه طراحی سه بعدی برای پروژه‌های مدلسازی معماری، عنوان مناسبی است)

 انتخاب مهارت‌های مورد نیاز: می‌توانید مهارت مورد نیاز خود را با نوشتن ابتدای آن و یا انتخاب از بین گزینه های لیست مهارت‌های موجود، اضافه کنید.در صورتی که مهارت مورد نیاز شما در لیست مهارت‌های مورد نظر نبود، لطفاً ما رو برای درج آن در بخش مهارت‌ها مطلع کنید(

 توضیحات پروژه: در قسمت توضیحات پروژه لازم است توضیحات کامل و جامعی از نحوه انجام و مطالبات پروژه ارائه شود، به صورتی که هیچگونه جای سوال و پرسشی برای پیمانکار(مجری پروژه) وجود نداشته باشد. همچنین می‌توانید با ارسال فایل و یا تصاویر مرتبط با پروژه جهت ارائه توضیحات کامل و شفاف در مورد پروژه اقدام کنید.

 انتخاب بودجه: بودجه پیشنهادی ارتباط مستقیمی با دشواری انجام کار و یا مواد و متریال مورد نیاز برای انجام پروژه رو دارد پس لطفاً بازه قیمتی متناسب با نیاز پروژه و با در نظر گرفتن زحمت پیمانکار و سختی پروژه را منصفانه انتخاب کنید در غیر این صورت با انتخاب بودجه نامناسب برای انجام کار خود، از طرف پیمانکاران پیشنهادی برای انجام پروژه دریافت نمی‌کنید.

بسیار مهم: (امکان گفتگو و توافق در مورد هزینه و غیره با پیمانکار ارسال کننده پیشنهاد وجود دارد و پیمانکار می تواند قبل از انتخاب پیشنهادش توسط کارفرما، آن را طبق توافقات و گفتگوهای صورت گرفته ویرایش و اصلاح کند و پیشنهاد ارسالی توسط پیمانکار پس از انتخاب پیشنهادش توسط کارفرما به عنوان مبلغ و شرایط توافق شده انجام پروژه در نظر گرفته می شود و بعد از آن دیگر قابل تغییر و ویرایش نیست و توافق طرفین نسبت به آن پیشنهاد تعهد پیدا می کند)