پرداخت امن چیست؟

     یکی از نگرانی‌های کارفرما اطمینان از کیفیت و تحویل به موقع پروژه و یا نگرانی از ریسک سوخت مبلغ پرداختیشان است. ویکی‌ آرک برای کسب اعتماد بیشتر و تضمین سلامت پرداخت‌ها، سامانه "پرداخت امن دو مرحله‌ای" ویژه ای را راه اندازی نموده است.

     با پرداخت امن فقط و فقط به اختیار کارفرما در طول انجام کار یا پس از تحویل پروژه، هزینه پرداختی و امن شده پروژه نزد ویکی آرک به حساب پیمانکار پروژه واریز می‌شود.


     با کمک سیستم پرداخت امن، پیمانکار پروژه از پرداخت مزدکار کار خود مطمئن می‌شود همچنین کارفرما از روند انجام پروژه و تحویل به موقع آن اطمینان پیدا می‌کند همچنین در صورت بروز هرگونه مشکلی برای هر یک از طرفین، امکان "ایجاد اختلاف" نسبت به کار پروژه در میزکارشان وجود دارد که با کمک آن می‌توانند نسبت به بررسی مشکل و رفع آن در کوتاه ترین زمان اقدام کنند.