چگونه بهترین پیشنهاد را انتخاب کنم؟

شما می‌توانید بر اساس سابقه پروژه انجام شده پیمانکار و مشاهده تخصص و مهارت های ایشان همچنین بررسی رزومه و نمونه کارهای وی که در پروفایل کاربری قابل مشاهده است نسبت به قبول پیشنهاد و یا رد آن اقدام نمایید.

از همه مهم‌تر بنا بر توضیحات پیمانکاران در پیشنهاد ارسالی برای پروژه شامل نحوه انجام پروژه، نرم افزار مورد استفاده، مبلغ و مدت زمان مورد نیاز جهت انجام پروژه بهترین و مناسب‌ترین پیشنهاد ارسالی را از بین تمامی پیشنهادها انتخاب نمایید.

در صورت وجود هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره از شماره تماس‌های موجود در اینجا استفاده نموده و از همکاران ما مشاوره رایگان دیافت نمایید. با آرزوی موفقیت‌های روز اَفزون برای شما


راهنمای کار با ویکی آرک

ضمانت انجام کار چیست؟

چگونه برای پروژه توضیح مناسب بنویسم؟

چگونه می‌توانم حساب خود را تسویه کنم؟